[Ústecký kraj | Litoměřicko]

Židovský hřbitov v Úštěku

Památka z 15. století

Židovský hřbitov v Úštěku byl založen v 15. století a až do 20. století postupně docházelo k jeho rozšiřování. Součástí hřbitova bylo ohrazení z cihlové zdi a obřadní síň s nízkou kupolí, ale po roce 1938 byl areál hřbitova poničen a začal chátrat.

Devastace hřbitova

V 80. letech byla podána žádost o likvidaci hřbitova. Nakonec došlo ke stržení obřadní síně a ohradní zdi a ke zničení některých náhrobků. Samotný hřbitov se podařilo zachránit a tuto nepříznivou dobu přečkala i hrobka rodiny Hellerových stojící uprostřed hřbitova.
Záchrana hřbitova

Od počátku 90. let 20. století dochází k rekonstrukci hřbitova a od roku 2004 je pod správou Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov. Toto sdružení opatruje přibližně 221 náhrobních kamenů, z nichž některé pocházejí z poloviny 17. století. Zvláštností hřbitova je dětské oddělení v jeho severozápadní části. Hřbitov je přístupný veřejnosti.

praha

brno

jihlava

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek


Pemátky ústecka a litoměřicka

litoměřice

děčín

Chomutov

most

teplice


zajímavosti z ústecka a litoměřicka

Ústecko a Litoměřicko je piné zajímavých historických a sakrálních parnátek. Tyto kraje přímo vybízí k výletům po těch nejvěhlasnějších stavbách. Jako první stojí za zmínku kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, který byl postaven v novogotickém slohu a uchovává oltář z roku 1498.