Sakrální památky v ČR

Sakrální památky v České republice jsou zajímavým tipem k výletům pro milovníky historie i pro rodiny s dětmi. Tato duchovní místa s jedinečnou atmosférou vypovídají o událostech naší země, zachycují duchovní a sociální vývoj kulturního života a přímo vybízí k rozjímání a zastavení se v dnešní hektické době.

Chrámy a poutní místa

Po celém území Česka se nachází římskokatolické kostely, kláštery, baziliky, kaple, kapličky, poutní místa a pravoslavné a židovské památky. Mezi nejstarší památky patří katedrála sv. Víta a gotický chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Od 9. století je významným poutním místem Velehrad nebo Svatý Kopeček u Olomouce.

Kláštery a kostely

O životě řádového společenství mnichů a sester vypovídá Břevnovský klášter v Praze a Klášter sester premonstrátek v Doksanech. Nádherná architektura a bohatě zdobený interiér je k vidění v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, kostele sv. Václava v Litoměřicích a kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích.

Baziliky a kaple

Do současnosti se zachovalo i několik bazilik, v nichž sídlili vyšší církevní hodnostáři. Za návštěvou bazilik se vypravte do Třebíče, Olomouce nebo Velehradu. Architektonickými skvosty v malebné české krajině jsou kaple a kapličky, z kterých stojí za pozornost kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově nebo kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti.

Osud památek v průběhu času

Sakrální památky jsou spojeny s katolickou církví a uctíváním svatých. V době husitství byl tento kult dočasně přerušen a navazuje na něj až doba baroka, během níž docházelo až do 18. století k rekatolizaci Čech. Do dnešní doby se dochovala pouze část církevních památek a jejich masivní rušení proběhlo zejména za vlády Josefa II.

Na podobě památek se podepsal také komunistický režim. Řada sakrálních staveb zchátrala nebo byla zničena či využívána k vojenským a zemědělským účelům. V současné době se památkáři snaží o obnovu těchto památek a oživení mariánských slavností.praha

brno

jihlava

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek