[Ústecký kraj | Mostecko]

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě byla započata roku 1517 po požáru města na místě raně gotické baziliky, a dokončena začátkem 17. století. Kostel tvoří velké halové trojlodí a jeho vtažené pilíře ohraničují prostor jednotlivých kaplí. Emporový ochoz zdobí renesanční reliéfy s biblickými výjevy.

Vybavení kostela

V 18. století kostel získal velké varhany v západní části empory a hlavní oltář, doplněný nadživotními sochami od sochaře Bartoloměje Edera a obrazy malíře Josefa Kramolína. Z interiéru kostela dále stojí za povšimnutí gotická kazatelna, křtitelnice a kamenné epitafy významných mosteckých měšťanů.
Kostel pro veřejnost

Ve 20. století musel kostel ustoupit před těžbou uhlí a v roce 1975 byl přesunut o 841,1 metrů dál do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Pro veřejnost byl zpřístupněn v roce 1988 a v roce 1993 skončili památkáři s restaurátorskými pracemi na vysokém barokním oltáři.

praha

brno

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek


Pemátky ústecka a litoměřicka

litoměřice

děčín

Chomutov

most

teplice


zajímavosti z ústecka a litoměřicka

Ústecko a Litoměřicko je piné zajímavých historických a sakrálních parnátek. Tyto kraje přímo vybízí k výletům po těch nejvěhlasnějších stavbách. Jako první stojí za zmínku kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, který byl postaven v novogotickém slohu a uchovává oltář z roku 1498.