[Financování oprav památek]

Církevní restituce

Od konce roku 2013 získávají církve v rámci církevních restitucí postupně první finanční částky. Tuto finanční náhradu byla stát církvím vyplácet celkem 30 let. Od roku 2043 potom budou církve hospodařit zcela samostatně. Pro stát jako takový je to výhodné. Dříve představovaly církve mandatorní výdaj, který se každým rokem navyšoval.

Peníze zatím spíše na účtech

I když se církve od počátku vyjadřovaly na adresu církevních restitucí, jako prostředku nikoliv pro ně, ale pro celou společnost, finance zatím leží spíše na jejich účtech, než že by byly proinvestovány do oprav. Ale není tomu vždy tak. Ještě na konci roku 2014 byla většina diecézí v červených číslech. Některé i stále po tom, co obdržely od státu druhou splátku finančních prostředků.

Církve se ale brání a tvrdí, že největší problémy jsou v zanedbanosti nemovitých statků, které jim stát postupně vrací. Nemají prozatím dostatek finančních prostředků na to, aby investovaly do oprav budov stávajících, natož nově získaných. Z nich jim ihned po nabytí povětšinou skutečně neplyne zisk. Navíc je ve hře s vládou a ministrem školství stále příspěvek 400 milionů Kč, který je každoročně přerozdělován církevním školám.

Každým rokem získávají církve přes dvě miliardy korun ze státních restitucí a navíc finanční prostředky z více než poloviny dotací na historické památky. Z nich se opravují nejen kostely, ale také nemocnice, hospice, školy, apod. Kupříkladu olomoucké arcibiskupství posílá každým rokem několik milionů na opravu chrámu na Velehradě.

Restituční fond

Katolická církev založila na podporu sebe i celé společnosti restituční fond. V polovině srpna 2014 zde měla již půl miliardy Kč. A částka stále narůstá. Podobně se chce zachovat také církev pravoslavná. Ta zatím ale žádný fond k roku 2016 nezaložila. Finanční prostředky ze zmíněného fondu mohou využívat všechny římskokatolické církve. Největší příspěvek tvoří církevní restituce.

Zisk z tohoto fondu bude pro jednotlivé vkladatele, a tedy jednotlivé diecéze. Výše vkladu je zcela dobrovolná. Platí pravidlo přímé úměry – kdo dá víc, víc se mu vrátí. Portfolio fondu bude mít široké rozpětí, tzn. bude na účtu ve formě dluhopisů i akcí, a zároveň bude působit různě po regionech a pozitivně ovlivňovat jednotlivá odvětví. Samozřejmě s ohledem na církev je jasné, že tyto finanční prostředky nikdy nebudou použity ve spojitosti se zbraněmi, alkoholem či jinými neřestmi.


praha

brno

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek