[Olomoucký kraj | Olomouc]

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie se nachází v Olomouci v Sokolské ulici a patří ke klášteru dominikánů. Tento pozdně gotický kostel byl vystavěn z podnětu kazatele a vikáře Jana Kapistrána ve druhé polovině 15. století. Kostel kláštera františkánů byl vysvěcen roku 1468 a této události se zúčastnil král Matyáš Korvín. Po roce 1525 byl kostel s klášterem obehnán městskými hradbami, čímž se stal vnitřní součástí města a až do 19. století tím byl dovršen územní rozvoj Olomouce.

Trojlodní kostel s křížovými klenbami

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je oproti jiným sakrálním stavbám prostý, podobně jako ostatní kostely františkánů. Tvoří ho trojlodí s jednoduchými křížovými klenbami, věž, jehlancovitá střecha a barokní kaple sv. Antonína Paduánského a kaple Božího hrobu ze 17 století. Zajímavostí jsou nálezy židovských náhrobků, které byly použity jako stavební materiál pro podlahu kostela.

Gotické malby a přestavba

V interiéru kostela se dochovaly pozdně gotické nástěnné malby v kněžišti a na východní straně, z nichž je nejvýznamnější Panna Marie Růžencová z roku 1500 a výjev s námětem bitvy u Bělehradu z roku 1468. V 80. letech 19. století provedl Gustav Meretta novogotické úpravy ve vnitřku kostela, ale většina těchto úprav byla odstraněna při rekonstrukci v 80. letech 20. století.
Zajímavosti o kostelu

Na podzim roku 2012 proběhla oprava střechy věže kostela a v makovici kříže byl objeven tubus s písemnostmi z let 1633 až 1872. Písemnosti zachycovaly třicetiletou válku, zprávu o volbě Ferdinanda IV. římským králem a zprávu z roku 1749 o úderu dvou blesků do kostela. Přilehlá kaple Božího hrobu byla postavena podle vzoru jeruzalémské kaple a nalézá se v ní kopie ikony ze 13. století „Panna Maria – Matka ustavičné pomoci“.
Mapa:GPS:

49.5965200N, 17.2505100E
praha

brno

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek