[Ústecký kraj | Chomutovsko]

Klášter františkánů s kostelem Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani

Klášter františkánů s kostelem Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků se nachází na ostrohu nad řekou Ohře v Kadani. První zmínky o klášteru lze vysledovat do roku 1470, kdy byl pod patronací rodu Hasištejnských z Lobkovic. Ve druhé polovině 17. století po třicetileté válce se kostel dočkal opravy a byl nově vybaven a rozšířen o dvě kaple.

Výzdoba kláštera

Zdi kláštera jsou ozdobeny gotickou malbou z konce 15. století a zdi kostela Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků renesančními nástěnnými malbami. Vnitřní stěny kláštera nesou fresky z období pozdní gotiky a rané renesance. Historicky cenné je lobkovické pohřebiště s náhrobky z přelomu gotiky a renesance.
Klášter v současnosti

V době komunistického režimu byl areál uzavřen a teprve až v roce 1991 jej stát vrátil františkánům. V současnosti v klášteru sídlí Městské muzeum v Kadani. V rámci prohlídek se návštěvníci mohou podívat do gotických a barokních sklepů, do přízemí budovy a do jednotlivých mnišských cel.

praha

brno

jihlava

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek


Pemátky ústecka a litoměřicka

litoměřice

děčín

Chomutov

most

teplice


zajímavosti z ústecka a litoměřicka

Ústecko a Litoměřicko je piné zajímavých historických a sakrálních parnátek. Tyto kraje přímo vybízí k výletům po těch nejvěhlasnějších stavbách. Jako první stojí za zmínku kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, který byl postaven v novogotickém slohu a uchovává oltář z roku 1498.