[Ústecký kraj | Ústí nad Labem]

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem byl založen v roce 1318 a postaven v gotickém stylu. Za husitských válek v roce 1426 vyplenili kostel husité a teprve až v roce 1452 se začalo s jeho obnovou.

Přestavba v 19. století

Kostel byl v roce 1538 znovu poničen požárem a k velké přestavbě se přistoupilo v 80. letech 19. století. Novogotický vzhled kostelu vtiskl architekt Anton Weber podle návrhů Josefa Mockera. Chrám dostal sedlovou střechu, nový sanktusník a západní portál. Obnova vnitřního zařízení proběhla v 19. a 20. století. Při bombardování města v roce 1945 došlo k vychýlení průčelní věže.
Interiér kostela

Nejcennějšími památkami v kostele jsou gotický oltář z roku 1498 s polychromovanými sochami, renesanční epitafy a kazatelna z jednoho kusu pískovce z roku 1574 se schodištěm a novogotickou stříškou. V současné době se v kostele konají pravidelné bohoslužby, výstavy betlémů a koncerty.
Mapa:Web:

usti.farnost.cz

GPS:

50.6590361N, 14.0404261E
praha

brno

jihlava

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek


Pemátky ústecka a litoměřicka

litoměřice

děčín

Chomutov

most

teplice


zajímavosti z ústecka a litoměřicka

Ústecko a Litoměřicko je piné zajímavých historických a sakrálních parnátek. Tyto kraje přímo vybízí k výletům po těch nejvěhlasnějších stavbách. Jako první stojí za zmínku kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, který byl postaven v novogotickém slohu a uchovává oltář z roku 1498.