[Praha]

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Počátek historie za vlády Václava I.

Na Pražském hradě, III. nádvoří se nachází katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Její historie sahá hluboko do minulosti do doby vlády knížete Václava I. Tento kníže založil románskou rotundu zasvěcenou sv. Vítu, která měla sloužit jako hrobová kaple. Po uložení Václavova těla do rotundy její význam vzrostl a v roce 973 se z ní stalo nejposvátnější místo země – biskupský chrám.

Významní stavitelé katedrály

V dalších letech nahradila rotundu prostornější bazilika. Ta poté ustoupila trojlodní katedrále sv. Víta ve stylu poklasické gotiky, a teprve až za Karla IV. získala svou současnou podobu. Stavbu katedrály svěřil Karel IV. architektu Matyáši z Arrasu, po jehož smrti v práci pokračoval Petr Parléř. Přibyl chór s věncem kaplí, Svatováclavská kaple, Zlatá brána nebo spodní část hlavní věže.

Dostavba v průběhu dalších staletí

V průběhu dalších staletí získala věž chrámu renesanční helmici a novou hudební kruchtu. Ve druhé polovině století došlo k opravě původní části stavby a dostavbě katedrály v novogotickém slohu. Ve 20. století proběhla úprava celého interiéru katedrály.

Vchod do katedrály

Interiéry monumentální stavby si mohou prohlédnout všichni návštěvníci Hradu. Vchází se portálem v západním průčelí a hned na první pohled zaujmou bronzové dveře s výjevy, které mapují historii chrámu a vypráví legendy o svatém Václavu a Vojtěchu.

Interiér katedrály

Při vstupu do katedrály si návštěvníci mohou povšimnout novogotické části, kterou tvoří hlavní loď a přilehlé úzké boční lodi s postranními kaplemi. Pozornost upoutá velká jižní věž a příčná loď, do níž částečně zasahuje kaple sv. Václava, kam se vstupuje tzv. Zlatou bránou.
Mauzoleum

Před hlavním oltářem se nachází královské mauzoleum s podzemním chrámem, kde je umístěna královská hrobka. Chór s mauzoleem obklopují přilehlé gotické kaple, v nichž jsou pochováni významní panovníci a svatí patroni naší země.

Kaple sv. Václava

Mystickým místem a hlavním centrem katedrály je kaple sv. Václava s výjimečnou výzdobou. Stěny zdobí drahé kameny a malby ze čtrnáctého století. V hlavní části kaple je pochován sv. Václav a za dveřmi v jihozápadním rohu jsou uschovány české korunovační klenoty.
Mapa:Otevírací doba:

Pondělí: 9:00 – 16:40
Úterý: 9:00 – 16:40
Středa: 9:00 – 16:40
Čtvrtek: 9:00 – 16:40
Pátek: 9:00 – 16:40
Sobota: 9:00 – 16:40
Neděle: 12:00 – 16:40

Web:

www.katedralasvatehovita.cz

GPS:

50.0906658N, 14.4005339E
praha

brno

jihlava

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek