[Ústecký kraj | Chomutovsko]

Klášter jezuitů s kostelem sv. Ignáce v Chomutově

Klášter jezuitů s kostelem sv. Ignáce stojí na náměstí 1. Máje v Chomutově. Areál jezuitské koleje založil roku 1590 Jiří Popel z Lobkovic. V klášteru sídlilo gymnasium pro chudé studenty, kteří mohli získat titul doktora či magistra.

Areál kláštera

Nejprve byl postaven sakrální prostor a poté kolej s arkádovým nádvořím a samotným gymnasiem. Areál byl dokončen až po skončení třicetileté války. Jezuité nechali vystavět nový hlavní kostel, zasvěcený zakladateli řádu sv. Ignácovi, jehož stavba probíhala v letech 1663 – 1668. Autorem architektury je Carlo Lurago.
Historické události

Kostel byl postupně vybavován mobiliářem až do 18. století. Nachází se v něm hlavní oltář ze 17. století, sochy pražské provenience a oltáře s boldcovým ornamentem a umělým mramorem. V roce 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu a až do roku 1945 kostel využívala místní posádka. V současnosti areál slouží jako kulturní centrum města.

praha

brno

jihlava

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek


Pemátky ústecka a litoměřicka

litoměřice

děčín

Chomutov

most

teplice


zajímavosti z ústecka a litoměřicka

Ústecko a Litoměřicko je piné zajímavých historických a sakrálních parnátek. Tyto kraje přímo vybízí k výletům po těch nejvěhlasnějších stavbách. Jako první stojí za zmínku kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, který byl postaven v novogotickém slohu a uchovává oltář z roku 1498.