[Liberecký kraj | Liberec]

Kostel svatého Antonína Velikého v Liberci

Arciděkanský kostel svatého Antonína Velikého se nachází v Liberci v Kostelní ulici a patří mezi dominanty města. Původní dřevěný kostel byl postaven ve 14. století na obecním hřbitově a v roce 1579 prošel přestavbou na zděný trojlodní kostel za dozoru stavitele George Leypolda. Základní kámen byl položen za panství Kryštofa a Melchiora z Redernu. Až do roku 1695 byla tato sakrální památka jediným kostelem v Liberci.

Rozšíření kostela v 18. století

Za třicetileté války Švédové několikrát vyplenili mobiliář kostela, sestávajícího se z varhan a oltáře zasvěceného Antonínu Velikému. V roce 1655 kostel ozdobila menší sanktusní věžička se zvonkem. V roce 1734 rozhodl hrabě Filip Josef Gallas o rozšíření a prodloužení kostela, čímž kostel získal nový oltář, křtitelnici, sakristii a dva oltáře v příčné lodi.

Nová věž a přestavba kostela

Věž kostela zničil v roce 1787 požár a roztavil všechny čtyři zvony. Obyvatelé Liberce se mezi sebou složili na novou věž a postavila se nová. V roce 1866 se vedení města usneslo, že kostel dostane vyšší věž o výšce 70,5 metrů a v roce 1880 byly práce na věži dokončeny. V roce 1881 se přistoupilo k novogotické přestavbě lodi kostela a hodiny na věži získaly nové osvětlení plynem. V roce 1882 nový kostel vysvětil arciděkan Franz Simme.
Interiér kostela

Do současnosti jsou v kostele k vidění sochy podél oltářů, hlavní oltář o výšce 10 metrů s patrony české země, barevná vitrážová okna, vyobrazení dvanácti apoštolů v hlavní lodi, varhany z roku 1930 a dvojice zvonů z roku 1957. Interiér kostela je vymalován podle návrhu vídeňského malíře Karla Jobsta a vitráže do čtrnácti oken dodali Filip Pohl a malíř Carl Ludwik Türcke. Restaurátorské práce na interiéru kostela proběhly v 80. letech 20. století. V současnosti se v kostele konají pravidelné bohoslužby.
Mapa:Otevírací doba:

Pondělí: 7:00 – 8:00, 18:00 – 19:00
Úterý: 7:00 – 8:00, 18:00 – 19:00
Středa: 7:00 – 8:00, 18:00 – 19:00
Čtvrtek: 7:00 – 8:00, 18:00 – 19:00
Pátek: 7:00 – 8:00, 18:00 – 19:00
Sobota: 7:00 – 8:00, 18:00 – 19:00
Neděle: 8:00 – 9:00, 9:30 – 10:30, 18:00 – 19:00

Web:

www.arcidekanstvi-lbc.cz

GPS:

50.7697403N, 15.0567583E
praha

brno

jihlava

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek