[Jihomoravský kraj | Brno]

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Brně

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie se nachází v Brně na Mendlově náměstí. Tato bazilika patří mezi nejvýznamnější gotické památky města a stojí na místě bývalého románského kostela. První základy baziliky byly položeny počátkem 14. století a zasloužila se o to vdova po českém králi Václavu II., královna Eliška Rejčka. Současně vedle baziliky založila klášter cisterciaček z prostředků krále Jana Lucemburského.

Poslední místo odpočinku Elišky Rejčky

Eliška Rejčka zemřela v roce 1335 a byla pochována v kryptě pod dlažbou chrámu u oltáře sv. Ducha. Místo jejího odpočinku je vyznačeno v bazilice písmenem E s královskou korunkou. Výstavba baziliky trvala čtyřicet let, ale již v roce 1467 chrám vyplenila vojska syna Jiřího z Poděbrad. O deset let později byla bazilika opravena a znovu vysvěcena.

Barokní proměna chrámu

V 18. století chrám prošel barokní proměnou pod vedením Mořice Grimma a přibyly k němu barokní budovy opatství. Klášter cisterciaček byl v roce 1782 zrušen a v roce 1783 se sem nastěhovali na příkaz Josefa II. augustiniáni, kteří do baziliky nechali převézt slavný stříbrný oltář. V letech 1868 až 1884 se stal opatem kláštera zakladatel moderní genetiky Gregor Johann Mendel. V roce 1987 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor.
Exteriér baziliky

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je zbudována z neomítnutých režných cihel. Chrám má půdorys s jednou hlavní lodí a dvěma příčnými loděmi a v novogotice získala vstupní portál s lomeným obloukem ozdobeným florálními motivy. Na jižní zdi nad vstupem do baziliky se nachází trojúhelníkový štít se čtyřmi erby.

Interiér baziliky

Uvnitř baziliky převládá křížová klenba a strop má dekorativní malbu, která znázorňuje nebe, slunce a anděly. V interiéru se nalézá stříbrný oltář od zlatníka Johanna Georga Herkommera, obraz Černé Madony a sedmiramenný bronzový svícen z 15. století.
Mapa:Web:

www.opatbrno.cz

GPS:

50.0865153N, 14.3893678E
praha

brno

jihlava

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek