[Financování oprav památek]

Památkový fond

Památkový fond ČR zahrnuje nemovité (sakrální a církevní) i movité památky, tedy umělecká díla (sochy, malby), uměleckořemeslné předměty, aj. Přibližně se jedná o 80 000 památkek, přičemž podíl nemovitých a movitých vychází na stejno. Asi 300 památek má status Národní kulturní památka, 9 pak status UNESCO. To má však vliv na jejich nejen aktuální, ale i budoucí stav, a tedy financování oprav a údržby.

Za památky z památkového fondu jsou vždy zodpovědní jejich vlastníci. Zákon jim uděluje povinnost se o ně starat všemi náležitými způsoby. Udává jim, že opravy a údržby musí financovat z vlastní kapsy. A zde platnost zákona, bohužel pro vlastníky, končí. Zároveň jsou ale vlastníkům známy možnosti, jak finanční prostředky na tuto činnost získat.

Zdroje dotací pro vlastníky památek jsou tři: státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků a ostatní zdroje. V případě státních prostředků to jsou dotace Ministerstva kultury ČR. Mezi samosprávné celky řadíme kraje nebo obce se SO ORP. Dalšími zdroji financí jsou potom nadační fondy, fondy EU nebo Finanční mechanismus EHP a Norska a jiné.

Ze získaných dat z období 2010-2013 je zřejmé, že nejvíce peněz na opravu a údržbu památek poskytl stát. Celkové výdaje Ministerstva kultury na tuto činnost činily 1,7 miliardy Kč. Z toho dotační tituly činily necelých 400 milionů Kč. Kraje přispěly na péči o památkový fond částkou 260 milionů Kč.


praha

brno

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek