[Financování oprav památek]

Státní fond kultury

Vznikl v roce 1992 jako nástroj mimorozpočtové finanční pomoci kultuře ČR. Od svého vzniku nepůsobil kontinuálně. Na přelomu roku 2005 a 2006 jeho činnost ustala a znovu se aktivizoval až v roce 2011. Od té doby působí aktivně dodnes.

Jedná se o právnickou osobu. V čele stojí ministr kultury a celá její aktivita podléhá danému ministerstvu. O tom, jakým způsobem a do jaké míry budou čerpány finanční prostředky, rozhoduje Rada fondu. Její členové musí být naprosto apolitičtí.

Státní fond kultury podporuje umění skrze finanční zdroje, které předtím sám někde získal. Jmenovitě je to 13 různých způsobů (dary, dědictví, smluvní pokuty, úvěry od právnických osob, aj.). I když to tak nebylo původně zamýšleno, jedním ze zdrojů mohou být i státní dotace.

Nashromážděné peníze se potom rozdělí mezi vybrané projekty na podporu kultury v naší zemi. Zajímavé je, že jsou podporovány i neprofesionální umělecké aktivity. Finanční prostředky mohou být poskytnuty třemi různými způsoby: půjčka, účelová dotace nebo návratová finanční výpomoc. U účelové dotace musí žadatel hradit náklady z 1/3.


praha

brno

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek