Kaple sv. Huberta Mstišov

Kaple sv. Huberta Mstišov

Poloha

Mstišov, Ústecký kraj, Česká republika

GPS

N 50° 39' 54.89", E 13° 46' 55.70"

Vznik

1980

Popis

Kaple sv.Huberta je ústřední dominantou návsi v obci Mstišov, která je od roku 1980 součástí města Dubí u Teplic. V dubnu r. 2005 byla ukončena její kompletní rekonstrukce, včetně tří soch světců. sv. Huberta (sv. Eustacha?), sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Pod středem portálu v nice štítu je umístěna socha klečícího sv.Huberta, jemuž ze stínu zad vystupuje část těla jelena. Podle restaurátorů je ale název kaple sv.Huberta vážně zpochybněn. Vzhledem k tomu, že postava není oděna biskupským rouchem, přiklání se jak NPÚ, tak restaurátoři k názoru, že je zde zpodobněna postava sv.Eustacha, patronátního světce této kaple. V nikách kaple se nacházejí tři sochy světců: sv. Huberta (sv.Eustacha?), sv. Jana Nepomuckého a sv.Václava. V době vzniku zřejmě došlo k nedorozumění mezi architektem K.Laglerem a sochařem (neznámý), takže sochy byly dodatečně osekávány, aby se vešly do stávajících nik. Světci byli původně vybaveni i kovovými atributy, což dokazuje i otvor po svatozáři v temeni hlavy sv.Huberta (či chcete-li sv. Eustacha).

Postava sv.Václava byla restaurátory složena z fragmentů a chybějící části doplněny. Stojící kníže přidržuje pravou rukou štít s orlicí a v levé svírá praporec. Socha je umístěna na levé straně portálu.

Mučedník a český patron sv.Jan Nepomucký je vytesán v tradičním postoji i úboru. Pravou rukou přidržuje kamenný atribut-palmovou ratolest, symbol mučedníků. V levé ruce svírá krucifix. Socha je umístěna po pravé straně portálu.

Fotogalerie

Kaple sv. Huberta Mstišov

Kaple sv. Huberta Mstišov